כיצד מחשבים את התשלום לחודש ה -13 שלך

none
 
 תמונה במלאי

תמונה במלאי

MANILA, הפיליפינים - האם אתה יודע כיצד מחשבים את התשלום לחודש ה -13 שלך? או מי רשאי לקבל אותה?

חג בפיליפינים 2016

להלן שאלה ותשובה על שכר בחודש ה -13 שפורסם על ידי לשכת תנאי העבודה של משרד העבודה והתעסוקה:ש: מהו שכר בחודש ה -13?

ת: שכר בחודש ה -13 הוא צורה של הטבה כספית המקבילה לפיצוי הבסיסי החודשי שקיבל עובד, מחושב באופן יחסי לפי מספר החודשים בתוך שנה שהעובד נתן שירות למעסיק.ש: מי נדרש לשלם את התשלום לחודש ה -13?

ת: כל המפעלים, ללא קשר למספר העובדים, נדרשים לשלם לעובדי השורה שלהם את שכר החודש ה -13.ש: מי רשאי לקבל את התשלום לחודש ה -13?

ת: כל העובדים המדרגים ללא קשר לאופי העסקתם, וללא קשר לשיטות בהן הם מקבלים שכר, בתנאי שהם עבדו לפחות חודש במהלך שנה קלנדרית.

ש: איך מחשבים את השכר לחודש ה -13?

ת: השכר לחודש ה -13 מחושב על סמך 1/12 מסך השכר הבסיסי של עובד בתוך שנה קלנדרית, או משכורת חודשית בסיסית לכל השנה חלקי 12 חודשים.

ש: מהם מרכיבי השכר הבסיסי?

ת: שכר בסיסי יכלול את כל התגמולים או הרווחים ששילם מעסיק לעובד בגין שירותים שניתנו, אך אינם כוללים קצבאות והטבות כספיות שאינם נחשבים, או משולבים, כחלק מהשכר הרגיל, או הבסיסי, כגון המקבילה המזומנת לזיכויים בחופשה ובחופשת מחלה, שעות נוספות, פרמיה, הפרשי לילה ודמי חופשה. שכר בסיס כולל קצבאות יוקר מחיה.

עם זאת, יש לכלול הטבות הקשורות לשכר אלה כחלק מהשכר הבסיסי בחישוב השכר לחודש ה -13 אם על פי ההסכם האישי או הקיבוצי או על פי נוהג או פוליסה של החברה, מתייחסים לחלק מהשכר הבסיסי של העובדים. .

ג'יימס הקשה שאקטין שוטה mvp

ש: האם דמי חופשת הלידה כלולים בחישוב שכר החודש ה -13?

ת: לא. דמי חופשת הלידה אינם כלולים בחישוב שכר החודש ה -13.

ש: מתי ישולם התשלום לחודש ה -13?

ת: יש לשלם שכר בחודש ה -13 לא יאוחר מ -24 בדצמבר בכל שנה.

ש: האם יש אפשרות כאשר מעסיק מכוסה צריך לשלם את החודש ה -13?

ת: כן. מעסיק מכוסה רשאי לשלם מחצית משכר החודש ה -13 לפני פתיחת שנת הלימודים הרגילה והמחצית השנייה ביום ה 24- בדצמבר של כל שנה או לפניה.

מָקוֹר: כתב העת הרשמי