כיצד לקרוא קוד בינארי

האם אתה יודע לקרוא קודים בינאריים? די מרשים אם כן, מכיוון שהם שפת המחשב. קידוד בינארי הוא מערכת ספירה המסתכמת בשתי ספרות - אחת (1) ו-