האישה הראשונה השופטת הראשית

בזמן שהאומה התאבלה, הנשיא בניניו אקווינו השלישי קבע מינוי היסטורי. מר אקינו מינה ביום שישי את השופטת הראשית בפיליפינים, השופטת השופטת השופטת מריה לורדס סרנו.